Vertrouwenspersoon

De Arbowet verplicht beleid t.a.v. de psychosociale arbeidsbelasting (PSA); hieronder verstaan we de omgang met collega’s en cliënten.

De werkgever is verplicht grensoverschrijdend gedrag en werkdruk te voorkomen. Maar ook de werknemers zelf dragen hiervoor medeverantwoordelijkheid.

Onze vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen kan u hierin ondersteunen.

Sinds 1 juli 2016 moeten alle organisatie waar 50 mensen of meer werken een klokkenluidersregeling hebben (de Wet huis voor klokkenluiders)
Hierin staat hoe de werkgever omgaat met meldingen van een vermoeden van een misstand. Onze vertrouwenspersoon integriteit kan u ondersteunen bij het opzetten van een procedure en de uitvoering van de wet Huis voor klokkenluiders.

Gecertificeerd

Er wordt samen gewerkt met een gecertificeerde bedrijfsarts, deze wordt functioneel ingezet.

w

Eigen volgsysteem

Naast het verzuim (WVP) ook medewerkers die ziek uit dienst gaan en medewerkers met een WGA volgen.

Korte lijnen

Daadkrachtig handelen. Professioneel en deskundig met kennis van de wettelijke regelingen.

Wie zijn wij?

Care2work is een ambitieus bedrijf, opgericht door een eigenwijs duo, dat in 2007 besloot zelf het verschil te willen maken. Inmiddels bestaat ons team uit 9 collega’s, waardoor onze dienstverlening nog breder en efficiënter is geworden.

Laat uw gegevens bij ons achter

Dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op