Graag brengen wij u op de hoogte van een aantal praktische zaken rondom het Corona Virus.

Vragen betreffende Corona

Care2work volgt de richtlijnen van het RIVM.
Let op: er is een aparte richtlijn voor zorgprofessionals en andere cruciale beroepen.

Specifieke vragen

Er bereiken ons veel vragen rondom de Corona epidemie en de kwetsbare groepen en zwangeren. Wij volgen hiervoor de richtlijnen van het RIVM en kunnen bij specifieke vragen afstemming zoeken met een behandelaar. U kunt ten aanzien van deze specifieke vragen contact opnemen met uw vaste bedrijfsverpleegkundig adviseur (via mobiele nummer of mail) of via ons kantoor (0570-220749 of contact@care2work.nl).

Bereikbaarheid

Care2work is bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.30 uur – 17.00 uur en vrijdag van 08.30 uur – 12.30 uur op ons vaste nummer 0570-220749 of via contact@care2work.nl Omdat wij momenteel ook vanuit huis werken kan het zijn dat u een voicemail krijgt. Wanneer u deze inspreekt, wordt u terug gebeld.

Spreekuren

De spreekuren met de bedrijfsverpleegkundig adviseur en de bedrijfsarts zullen telefonisch plaatsvinden, tenzij anders met u afgesproken wordt en de RIVM richtlijnen in acht genomen (kunnen) worden.

Addendum Werkwijzer Poortwachter

De maatschappelijke gevolgen van de maatregelen in het kader van COVID-19 maken dat dit ook van invloed is op de wijze van beoordelen van de re-integratie inspanningen van de werkgevers in het kader van de Wet verbetering poortwachter (WVP).

Het UWV heeft hiervoor een addendum Werkwijzer Poortwachter gepubliceerd. Hierin wordt ingegaan op de gevolgen van Corona hierop.

Arbeidsdeskundige onderzoeken

De arbeidsdeskundige onderzoeken kunnen worden ingepland. Dit is zowel telefonisch als fysiek mogelijk, mits de RIVM richtlijnen in acht genomen (kunnen) worden.

Arbeidsongeschiktheid bij RIVM advies thuis blijven

Arbeidsongeschiktheid is in de jurisprudentie gedefinieerd als: ‘het wegens ziekte niet kunnen of niet mogen verrichten van de in aanmerking komende arbeid’. Zowel een niet-kunnen-werken als een niet-mogen-werken situatie vallen dus onder het criterium voor arbeidsongeschiktheid.

In het geval waarin een werknemer niet mag werken vanwege de RIVM adviezen, terwijl hij dat objectief wel kan, dan is er sprake van een ‘wel-kunnen maar niet-mogen’ situatie. Dat betekent dat deze werknemer arbeidsongeschikt is. De bedrijfsarts kan wel adviseren over eventueel andere werkzaamheden, waaronder natuurlijk thuiswerken. Dat werk is dan passende arbeid.

Het optimaal inrichten van de werkplek thuis

Wanneer je geen instelbare tafel/stoel hebt, probeer dan de hieronder geschetste situatie te benaderen. Wanneer er signalen van klachten zijn, is het goed om de werkplek aan te passen om een toename van klachten te voorkomen. Dit kan door zelf zaken aan te passen of in overleg te gaan met je werkgever.

De ideale beeldschermwerkplek

1. De bureaustoel

 • Een aansluitende rugleuning, deze is instelbaar. Het is de moeite waard om hier even mee te spelen en de goede instelling te kiezen. Lendensteun daar waar steun prettig is, meestal net boven de heupen.
 • Zorg dat je goed achterin de stoel zit en er nog ruimte zit (een vuist) tussen je knieholte en de stoel.
 • Bovenbenen horizontaal.
 • Schouders ontspannen en laag houden.
 • Armleuningen ondersteunend op hoogte van het toetsenbord dit zorgt er voor dat schouders ontspannen blijven.

2. Het bureau

 • Schouders laag en onderarmen in 90 graden naar het toetsenbord.
 • Het bureau hierbij instellen op de goede hoogte. Let op niet te hoog!
 • Evt. gebruik maken van een voetenbank.

3. Het beeldscherm

 • Afstand van ogen naar het beeldscherm is bij voorkeur zo groot mogelijk maar de leesbaarheid moet optimaal zijn. Stel helderheid en contrast juist in, anders ontstaat de mogelijkheid dat je in je beeldscherm duikt.
 • De bovenkant van het scherm instellen op ooghoogte.
 • Bij laptopgebruik betekent dit het gebruik van een verhoger, wanneer hier meer dan 2 uur per dag aan wordt gewerkt. Een verhoger betekent ook een los toetsenbord en muis.
 • Het beeldscherm niet te dicht bij het raam plaatsen i.v.m. lichtinval (> 1 meter).

4. De plaatsing van het toetsenbord en de muis

 • Toetsenbord recht voor de romp.
 • Polsen in een rechte lijn.
 • Muis direct naast het toetsenbord en bewegen in een rechte lijn met onderarm.
 • Leg de vingers ontspannen op de muis. Hiermee voorkom je toename van spanning in de onderarm.
 • Verplaats de muis vanuit de elleboog.

5. De documenthouder

 • U kunt een documenthouder plaatsen tussen scherm en toetsenbord wanneer u veel vanaf papier moet werken. Dit ontlast uw nek en schouders.

6. Algemeen

 • Probeer de computerwerkzaamheden regelmatig te onderbreken met een kleine pauze. Minimaal iedere 2 uur afwisselen met 10 min andere werkzaamheden.
 • Maak zoveel mogelijk gebruik van snel toetsen.
 • Laat je armen rusten als je de muis niet gebruikt.
 • Werkdruk is een belangrijke factor bij het ontstaan van klachten. Dit kan er voor zorgen dat spanning in de schouder/nek toeneemt waardoor er sneller klachten ontstaan.
 • Pijn is een signaal, negeer het niet maar probeer te achterhalen waar het vandaan komt.
 • Zorg voor een gezonde leefstijl.
 • Voldoende bewegen tijdens een werkdag.
 • Eet gezond en voldoende drinken.
 • Denk aan momenten van ontspanning evt. door oefeningen.